Brandavskiljande skåp

Brandavskiljande displayskåp för brandfarlig vätska och aerosoler, är utvecklade för att ge maximal varuexponering och därmed ökad försäljning av brandfarliga vätskor och aerosoler alla dagar som det inte brinner!

Den dagen ni drabbas av en brand, avskiljer våra skåp de brandfarliga vätskorna och aerosolerna från själva branden så att de inte bidrar till ett okontrollerat och mycket farligt brandförlopp. Genom att avskilja de brandfarliga varorna från branden, bidrar skåpen till en säker evakuering av kunder och personal samt förbättrar möjligheterna till en kontrollerad släckning och därmed minskade skador på fastigheter. Allt i enlighet med kraven i SÄIFS  1996:2 och testen SP 2369 klass 1.

SGS 210 brandavskiljande skåp

SGS 210 – passar i butiksmiljö med lägre hyllsektioner.

Brandavskiljande skåp modell SGS 210 är ett lågt 60-sektionsskåp avsett för brandfarliga varor. Skåpet är 1400 mm högt, vilket gör det lämpligt att placera i butiksmiljö där man valt att använda lägre hyllsektioner. Skåpet levereras med 3 st flyttbara hyllor samt en bottenhylla.

LED belysning finns som tillval.

Varje hylla rymmer 24 st 1-litersflaskor. Totalt 96 st stående 1-literflaskor.

SGS 330 brandavskiljande skåp

SGS 330 – passar i butiksmiljö med lägre hyllsektioner.

Brandavskiljande skåp modell SGS 330 är ett lågt 90-sektionsskåp. Skåpet är 1400 mm högt, vilket gör det lämpligt att placera i butiksmiljöer där man valt att använda lägre hyllsektioner.

Skåpet levereras med 3 st flyttbara hyllor samt en bottenhylla.

LED belysning finns som tillval.

Varje hylla rymmer 36 st 1-litersflaskor. Totalt 108 st stående 1-literflaskor.

 

SGS 460 brandavskiljande skåp

SGS 460 – LED-belysning ger optimal exponering.

Brandavskiljande skåp modell SGS 460 är ett fullhögt 90-sektionsskåp. Skåpet är 1952 mm högt, vilket gör det lämpligt att placera utmed vägg eller ute i butiksmiljön om man har höga hyllsektioner.

LED-belysning finns som tillval.

Skåpet levereras med 5 st flyttbara hyllor samt en bottenhylla.

Varje hylla rymmer 36 st 1-litersflaskor. Totalt 216 st stående 1-literflaskor fördelat på 6 höjder.